Poltin Wameta 2500/ 4m

MIG Hitsauspoltinoltin 250 A

  • Tuote nro: 31.ECR25004.1